Oferta

Kancelaria pomaga we wszelkich sprawach z uzyskiwania odszkodowań oraz  zadośćuczynienia.

Pomagamy w uzyskaniu przez osoby poszkodowanie oraz ich rodziny zadośćuczynienia oraz odszkodowania od sprawcy zdarzenia oraz ubezpieczyciela. Reprezentujemy Klientów na etapie likwidacji szkody, a także postępowań sądowych (karnych i cywilnych).

Zapraszamy do współpracy Zatwierdzone przez Unibet casino